HÀNG MỚI NHẬP KHO 6.2015

  Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý Công ty. Công ty chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý công ty Bảng quy cách ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/ API 5L 

PHI

ĐỘ DÀY

 SỐ

 

 

(mm)

 CÂY

TQ

21

3

      924,00  

TQ

27

3

   1.181,00  

TQ

42

5

      469,00  

TQ

48

5

      557,00  

TQ

51

4

      848,00  

TQ

60

3,91

      423,00  

HQ

60

4,83

      545,00  

TQ

60

5

      105,00  

HQ

73

5,51

      406,00  

TQ

76

5

      208,00  

TQ

76

6

      183,00  

TQ

76

8

        11,00  

TQ

89

5

      128,00  

VT

89

6,5

        77,00  

HQ

89

6,45

          7,00  

TQ

89

8

        53,00  

HQ

89

11,4

      204,00  

VT

90

6,5

      191,00  

TQ

102

8

        43,00  

HQ

114

6,35

      206,00  

HQ

114

6,35

        16,00  

VT

127

9,2

        40,00  

HQ

127

9,19

        68,00  

HQ

140

9,17

        32,00  

HQ

140

10,54

        12,00  

NTr

140

13

          1,00  

Nhật

140

14,5

          3,00  

Nhật

152

40

          2,00  

Nhật

159

25,5

          1,00  

Nhật

159

25,5

          1,00  

Nhật

159

35

          1,00  

Nhật

159

35,5

          3,00  

Nhật

159

40

          1,00  

Nhật

159

40

          2,00  

nhat

165

8,6

        20,00  

nhat

165

8,6

          2,00  

TQ

168

7,1

      186,00  

Nhật

168

7,1

        75,00  

Nhật

168

7,5

          5,00  

Nhật

168

8,5

          1,00  

Nhật

168

8,5

          1,00  

Nhật

168

10

          1,00  

Nhật

168

10

          1,00  

Nhật

168

10

          1,00  

Nhật

168

10,5

          8,00  

Nhật

168

10,5

          1,00  

Nhật

168

10,5

          1,00  

Nhật

168

11

      149,00  

Nhật

168

11

          1,00  

Nhật

168

11

          1,00  

Nhật

168

11,5

          1,00  

Nhật

168

11,5

          5,00  

Nhật

168

11,5

          1,00  

Nhật

168

11,5

          1,00  

Nhật

168

12

          1,00  

Nhật

168

12

          1,00  

Nhật

178

7,5

          2,00  

Nhật

178

8

          1,00  

Nhật

178

8

          1,00  

Nhật

178

8,5

          1,00  

Nhật

178

8,5

          1,00  

Nhật

178

9

          1,00  

Nhật

178

9

          1,00  

Nhật

178

9

          3,00  

HQ

178

9,19

        63,00  

HQ

178

9,19

          1,00  

HQ

178

9,19

          2,00  

Nhật

178

9,5

          1,00  

Nhật

178

9,5

          1,00  

Nhật

178

9,5

          1,00  

Nhật

178

9,5

          3,00  

Nhật

178

9,5

          2,00  

HQ

178

10,36

        30,00  

Nhật

178

10,5

          4,00  

Nhật

178

10,5

          1,00  

Nhật

178

10,5

          1,00  

Nhật

178

10,5

          4,00  

Nhật

178

10,5

          1,00  

Nhật

178

11,5

          1,00  

HQ

178

11,51

        48,00  

HQ

178

11,51

          1,00  

Nhật

178

12

          2,00  

Nhật

178

12

          2,00  

Nhật

178

12

          2,00  

Nhật

178

14,5

          1,00  

Nhật

178

15

        17,00  

Nhật

178

26,5

          1,00  

Nhật

178

36

          1,00  

Nhật

178

41

          1,00  

Nhật

178

45

          1,00  

TQ

180

12

        63,00  

Nhật

190.7

33

          1,00  

Nhật

190.7

34

          1,00  

Nhật

193.7

29

          1,00  

TQ

194

12

          4,00  

Nhật

203

37,5

          1,00  

Nhật

216.3

17

          1,00  

Nhật

216.3

18,2

          1,00  

Nhật

216.3

18,2

          1,00  

Nhật

216.3

22,2

          1,00  

Nhật

216.3

22,5

          1,00  

Nhật

216.3

22,2

          1,00  

Nhật

216.3

22,2

          1,00   

Nhật

216.3

23

          2,00  

Nhật

216.3

27

          3,00  

Nhật

216.3

33

          1,00  

Nhật

216.3

35

          1,00  

Nhật

216.3

38

          1,00  

Nhật

219

8,2

          2,00  

Nhật

219

12

          1,00  

TQ

219

8,16

      161,00  

Nhật

219

8,2

          1,00  

Nhật

219

9

          1,00  

Nhật

219

10,3

          2,00  

Nhật

219

11

          1,00  

Nhật

219

11

          1,00  

Nhật

219

11,5

          1,00  

TQ

219

12

        35,00  

TQ

219

12,7

        62,00  

Nhật

219

12,7

          1,00  

Nhật

219

14

          1,00  

Nhật

219

14

          1,00  

Nhật

219

14,5

          1,00  

Nhật

219

14,5

        13,00  

Nhật

219

14,5

          3,00  

Nhật

219

15,1

          3,00  

Nhật

219

15,1

          1,00  

Nhật

219

15,1

          1,00  

Nhật

219

16

          1,00  

Nhật

219

18,2

          1,00  

Nhật

219

18,2

          1,00  

Nhật

219

18,2

          2,00  

Nhật

219

18,2

          2,00  

Nhật

219

18,2

          2,00  

Nhật

219

18,2

          1,00  

Nhật

219

19

          1,00  

Nhật

219

19

          1,00  

Nhật

219

19,5

          1,00  

Nhật

219

20,6

          1,00  

Nhật

219

20,6

          1,00  

Nhật

219

20,6

          1,00  

Nhật

219

20,6

          1,00  

Nhật

219

21

          1,00  

Nhật

219

21,5

          2,00  

Nhật

219

21,5

          2,00  

Nhật

219

21,5

          1,00  

Nhật

219

22,2

          1,00  

Nhật

219

22,2

          1,00  

Nhật

219

22,2

          1,00  

Nhật

219

22,2

          2,00  

Nhật

219

22,2

          1,00  

Nhật

219

23

          1,00  

Nhật

219

23,5

          1,00  

Nhật

219

21

          1,00  

Nhật

219

24

          1,00  

Nhật

219

24

          1,00  

Nhật

219

24

          1,00  

Nhật

219

24

          1,00  

Nhật

219

24

          1,00  

Nhật

219

25

          1,00  

Nhật

219

27

          1,00  

Nhật

219

26

          8,00  

Nhật

219

26-26.5

          2,00  

Nhật

219

27

          1,00  

Nhật

219

27

          1,00  

Nhật

219

28

          1,00  

Nhật

219

28

          4,00  

Nhật

219

34,5

          1,00  

Nhật

219

36

          1,00  

Nhật

219

41,5

          1,00  

Nhật

219

12,5

          1,00  

Nhật

219

23

          1,00  

Nhật

219

23

          2,00  

Nhật

244,5

25

          4,00  

Nhật

244,5

31,5

          2,00  

Nhật

244,5

31,5

          3,00  

Nhật

244,5

31,5

          1,00  

Nhật

244,5

31,5

          8,00  

Nhật

244,5

38

          8,00  

NTr

267

12,7

          1,00  

TThắng

267

14,5

          1,00  

TThắng

267

15

        14,00  

Nhật

267

15,1

          1,00  

Nhật

267,4

21,4

          2,00  

Nhật

267

21-24

          2,00  

Nhật

267,4

23

          1,00  

Nhật

267,4

23

          1,00  

TQ

273

9,27

        63,00  

Nhật

273

9,3

          1,00  

Nhật

273

9,3

          1,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

12,7

          9,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

12,7

          7,00  

Nhật

273

12,7

          1,00  

Nhật

273

13,5

          1,00  

Nhật

273

13,5

          2,00  

Nhật

273

14

          1,00  

Nhật

273

15,1

          1,00  

Nhật

273

15,5

          3,00  

TQ

273

8

        80,00  

Nhật

273

10

          1,00  

Nhật

273

12,5

          1,00  

Bkiền

273

13

          1,00  

Nhật

273

13

          2,00  

Nhật

273

13

          1,00  

Nhật

273

13,5

          3,00  

Nhật

273

13,5

          1,00  

Nhật

273

13,5

          2,00  

Nhật

273

20

          1,00  

Nhật

273

20

          1,00  

Nhật

273

20

          1,00  

Nhật

273

20,5

          1,00  

Nhật

273

21

          1,00  

Nhật

273

21

          1,00  

Nhật

273

21,4

          1,00  

Nhật

273

21,4

          2,00  

Nhật

273

21,4

          1,00  

Nhật

273

21,4

          1,00  

Nhật

273

21,4

          1,00  

Nhật

273

21,4

          1,00  

Nhật

273

21,4

          1,00  

Nhật

273

23

          1,00  

Nhật

273

23

          1,00  

Nhật

273

24

          1,00  

Nhật

273

25,5

          1,00  

Nhật

273

27,5

          1,00  

Nhật

273

28

          1,00  

Nhật

273

28,6

          2,00  

Nhật

273

28

          1,00  

Nhật

273

28,6

          1,00  

Nhật

273

29

          1,00  

Nhật

273

29

          1,00  

Nhật

273

30,5

          1,00  

Nhật

273

44

          2,00  

Nhật

282

37

          1,00  

Nhật

298.5

35

          1,00  

NTr

318

6,35

        50,00  

Nhật

318

10,3

          1,00  

Nhật

318

10,5

          1,00  

Nhật

318

12

          2,00  

Nhật

318

12.5-13

          1,00  

Nhật

318

13,5

          4,00  

TTh¾ng

318

17

          2,00  

TTh¾ng

318

17,5

          1,00  

Nhật

318

18

          1,00  

Nhật

318.5

10,3

          1,00  

Nhật

318.5

12

          1,00  

Nhật

318.5

15

          1,00  

Nhật

318.5

15

        20,00  

Nhật

318.5

15

        15,00  

Nhật

323.9

9,5

          1,00  

Nhật

323.9

10,3

          1,00  

Nhật

323.9

10,3

          1,00  

Nhật

323.9

10,3

          1,00  

Nhật

323.9

12,7

          1,00  

Nhật

323.9

12,7

          1,00  

Nhật

323.9

12,7

          1,00  

Nhật

323.9

12,7

          1,00  

Nhật

323.9

12,7

          1,00  

Nhật

323.9

12,7

          3,00  

Nhật

323.9

12,7

          1,00  

Nhật

323.9

13

          1,00  

Nhật

323.9

13,5

          1,00  

Nhật

323.9

13,5

          1,00  

Nhật

323.9

13,5

          1,00  

Nhật

323.9

13,5

          4,00  

Nhật

323.9

13,5

          1,00  

Nhật

323.9

14,3

          9,00  

Nhật

323.9

15

          1,00  

Nhật

323.9

16

          1,00  

Nhật

323.9

16

          2,00  

Nhật

323.9

17,4

          1,00  

Nhật

323.9

17,4

          1,00  

Nhật

323.9

17,4

          1,00  

Nhật

323.9

17,4

          1,00  

Nhật

323.9

17,4

          2,00  

Nhật

323.9

18

          1,00  

Nhật

323.9

18,5

          1,00  

Nhật

323.9

19

          1,00  

Nhật

323.9

19

          1,00  

Nhật

323.9

19

          1,00  

Nhật

323.9

19

          1,00  

Nhật

323.9

19

          1,00  

Nhật

323.9

21

          1,00  

Nhật

323.9

21,4

          1,00  

Nhật

323.9

21,4

          1,00  

Nhật

323.9

21,4

          1,00  

Nhật

323.9

21,4

          1,00  

Nhật

323.9

21,4

          1,00  

Nhật

323.9

23

          1,00  

Nhật

323.9

23

          1,00  

Nhật

323.9

24,5

          1,00  

Nhật

323.9

25

          3,00  

Nhật

323.9

25,4

          1,00  

Nhật

323.9

25,4

          2,00  

Nhật

323.9

25,4

          1,00  

Nhật

323.9

25,4

        10,00  

Nhật

323.9

27

          1,00  

Nhật

323.9

28,6

          1,00  

Nhật

323.9

29,5

          2,00  

Nhật

323.9

30,5

          1,00  

Nhật

323.9

31

          1,00  

Nhật

323.9

31

          1,00  

Nhật

323.9

31

          8,00  

Nhật

323.9

36

          1,00  

Nhật

323.9

49

          6,00  

TQ

325

7,9

          1,00  

TQ

325

8

          5,00  

TQ

325

8.5-8.7

          4,00  

Nhật

325

9,5

          1,00  

TQ

325

9,27

        47,00  

Nhật

325

12

          4,00  

Nhật

325

12,7

          3,00  

Nhật

325

12,7

          1,00  

Nhật

325

12,7

          1,00  

Nhật

325

12,7

          4,00  

Nhật

325

20

          1,00  

Nhật

325

21,4

          4,00  

TQ

325

7.9-9.2

        12,00  

Nga

325

12

          2,00  

Nga

325

12

          1,00  

Nga

325

12-12.5

          1,00  

Nga

325

12-12.5

          1,00  

Nga

325

12-12.5

          2,00  

Nga

325

12-12.5

          4,00  

Nga

325

12-12.5

          5,00  

Nga

325

12-12.5

          1,00  

Nga

325

12-12.5

          1,00  

Nga

325

12-12.5

          2,00  

Nga

325

12-12.5

          2,00  

Nga

325

12-12.5

          2,00  

Nga

325

12-12.5

          1,00  

Nga

325

12-12.5

          1,00  

Nhật

325

12,5

          1,00  

MH

325

12,5

          2,00  

HQlçi

325

12,5

          1,00  

Nhật

325

12,7

          2,00  

Nhật

325

12,7

          1,00  

Nhật

325

12,7

          1,00  

Nhật

325

12,7

          2,00  

Nhật

325

12,7

          2,00  

Nhật

325

13

          1,00  

NTr

325

13

        12,00  

Nhật

325

13

          4,00  

Nhật

325

13,5

          1,00  

Nga

325

13,2

          2,00  

NTr

325

13 - 13.5

        17,00  

Nhật

325

13,7

          1,00   

NTr

325

13 - 14

          3,00  

NTr

325

14 - 14.5

          4,00  

Nhật

325

15

          1,00  

Nhật

325

16

          1,00  

Nhật

325

16,5

          2,00  

Nhật

325

16,5

          1,00  

Nhật

325

17

          1,00  

Nhật

325

17,4

          1,00  

Nhật

325

17,4

          1,00  

Nhật

325

17,4

          2,00  

Nhật

325

17,4

          2,00  

Nhật

325

17,5

          1,00  

Nhật

325

18,5

          1,00  

TMai

325

19

          2,00  

TM

325

19

          1,00  

TMai

325

19

          1,00  

Nhật

325

19

          1,00  

Nhật

325

19,5

          2,00  

Nhật

325

19,5

          2,00  

Nhật

325

19,5

          1,00  

Nhật

325

19,5

          1,00  

Nhật

325

19-19.5

          4,00  

Nhật

325

20

          2,00  

Nhật

325

20

          3,00  

Nhật

325

20

          1,00  

Nhật

325

20

          1,00  

Nhật

325

20

          2,00  

Nhật

325

20

          1,00  

Nhật

325

20

          1,00  

Nhật

325

20,5

          2,00  

Nhật

325

21

          4,00  

Nhật

325

21

          1,00  

Nhật

325

21

          1,00  

Nhật

325

21,5

          1,00  

TM

325

22

          1,00  

TM

325

22

          1,00  

Nhật

325

22

          6,00  

Nhật

325

23

          1,00  

Nhật

325

23

          1,00  

Nhật

325

23

          1,00  

Nhật

325

23

          2,00  

Nhật

325

23,5

          1,00  

Nhật

325

23,5

          1,00  

Nhật

325

24

          1,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          4,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          2,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          3,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25

          1,00  

Nhật

325

25,4

          3,00  

Nhật

325

25,4

          2,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

25,4

          1,00  

Nhật

325

26

          1,00  

Nhật

325

27

          1,00  

Nhật

325

28

          1,00  

Nhật

325

28

          1,00  

Nhật

325

28

          1,00  

TQ

325

28,5

          1,00  

TQ

325

28,5

          2,00  

Nhật

325

28,6

          1,00  

Nhật

325

29

          1,00  

Nhật

325

31

          2,00  

Nhật

325

32

          1,00  

Nhật

325

41,5

          1,00   

nhật

339

42,5

          1,00  

Nhật

339

35

          1,00  

Nhật

339

35

          2,00  

Nhật

339

13,2

          1,00  

Nhật

339

35

          1,00  

Nhật

339

37

          1,00  

Nhật

340

38

          1,00  

Nhật

350

18,5

          1,00  

Nhật

350

26,5

          1,00  

Nhật

350

25

          1,00  

Nhật

350

26,5

          1,00  

Nhật

350

29

          1,00  

Nhật

350

38

          1,00  

Nhật

350

38

          1,00  

Nhật

350

38,5

          1,00  

Nhật

350

39

          1,00  

Nhật

351

26,5

          1,00  

Nhật

351

39

          1,00  

NTr

355

8

          4,00  

Nhật

355

12

          1,00  

Nhật

355

12,7

          3,00  

NTr

355

14,5

          1,00  

Nhật

355

27,8

          1,00  

Nhật

355

28

          1,00  

Nhật

355

28

          1,00  

Nhật

355

31

          3,00  

Nhật

355

31

          1,00  

Nhật

355

31

          6,00  

Nhật

355

32

          3,00  

Nhật

355

35

          1,00  

Nhật

355

35,7

          2,00  

Nhật

355

39

          1,00  

Nhật

355

40

          1,00  

Nhật

355

11,1

          2,00  

Nhật

355

11,1

          3,00  

Nhật

355

12

          1,00  

Nhật

355

12,7

          1,00  

Nhật

355

12,7

          1,00  

Nhật

355

12,7

          1,00  

Nhật

355

12,7

          1,00  

Nhật

355

12,7

          1,00  

Nhật

355

13,5

          1,00  

Nhật

355

17

          1,00  

Nhật

355

18

          1,00  

Nhật

355

23

          1,00  

Nhật

355

25

          1,00  

Nhật

355

30

          1,00  

Nhật

355

13,5

          5,00  

Nhật

355

17,5

          1,00  

Nhật

355

19

          1,00  

Nhật

355

27

          1,00  

Nhật

355

35,7

          1,00  

Nhật

365

33,5

          1,00  

Nhật

365

34

          1,00  

Nhật

365

28-35

          2,00  

Nhật

368

38

          1,00  

Nhật

370

31

          1,00  

NTr

377

8,5

          1,00  

NTr

377

9.5-11

          4,00  

Nhật

381

37

          1,00  

Nhật

381

38

          1,00  

Nhật

381

39-40

          5,00  

Nhật

382

35

          1,00  

Nhật

382

39

          1,00  

Nhật

383

40

          1,00  

NTr

406

7

          1,00  

TQ

406

9,5

        61,00  

Nhật

406

12,7

          2,00  

Nhật

406

12,7

          1,00  

Nhật

406

12,7

          2,00  

Nhật

406

12,7

          1,00  

Nhật

406

13,5

          1,00  

Nhật

406

13,5

          2,00  

Nhật

406

13,5

          2,00  

Nhật

406

13.5-13.7

          2,00  

Nhật

406

14

          1,00  

Nhật

406

13,5

          1,00  

Nhật

406

14,5

          3,00  

Nhật

406

14

          2,00  

Nhật

406

14

          1,00  

Nhật

406

14,5

          1,00  

Nhật

406

14,5

          1,00  

Nhật

406

14,5

          1,00  

Nhật

406

14,5

          2,00  

Nhật

406

14.3-14.5

          4,00  

Nhật

406

15

          1,00  

Nhật

406

15

          3,00  

Nhật

406

15

          1,00  

Nhật

406

15

          1,00  

Nhật

406

15,5

          1,00  

Nhật

406

15,5

          2,00  

Nhật

406

15,5

          1,00  

Nhật

406

16

          2,00  

Nhật

406

16,5

          1,00  

Nhật

406

16,7

          1,00  

Nhật

406

17

          1,00  

MH

406

21

          3,00  

Nhật

406

21

          1,00  

Nhật

406

21

          1,00  

VT

406

21 - 21.5

        16,00  

Nhật

406

21,4

          1,00  

Nhật

406

23

          1,00  

Nhật

406

23,5

          1,00  

Nhật

406

23,5

          1,00  

Nhật

406

23,5

          1,00  

Nhật

406

25

          1,00  

Nhật

406

26

          1,00  

TQ

406

26

          1,00  

Nhật

406

26

          1,00  

Nhật

406

27

          1,00  

Nhật

406

28

          1,00  

Nhật

406

28

          1,00  

NTr

426

14-15

          1,00  

NTr

426

16,5

          1,00  

NTr

426

18,5

          2,00  

NTr

426

22

          1,00  

NTr

426

25

          1,00  

Nhật

426

36,5

          1,00  

Nhật

426

37

          6,00  

Nhật

426

47

          1,00  

Nhật

426

33

          2,00  

Nhật

426

37

          2,00  

Nhật

426

52

          1,00  

Nhật

508

9,8

          1,00  

Nhật

508

11,8

          3,00  

Nhật

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
0916415019 Mr Đức
Mr Thạch 0933003567
Mr Phát 0933 003 567
Mr Đức 0916415019
Mr Tú 0918 016 466
Mr Thành 0934.633.886
Mr Thịnh 0977221700
Mr Trường 0933117222
Mr Nam 091.554.1119
Mr. Đức 0916.415.019