Thép tấm SS400, CT3, Q235, Tấm A572 dầy 12ly

 
 Thép tấm thông dụng CT3, CT3πC , CT3Kπ , SS400
 
 Mô tả chi tiết:
Thứ tự Tên sản phẩm Trọng lượng (kg)
1 Tấm SS400 3,0 x 1250 x 6000 mm 176,62
2 Tấm SS400 3,0 x 1500 x 6000 mm 212
3 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000 mm 282,6
4 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000 mm 353,25
5 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000 mm 423,9
6 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000 mm 565,2
7 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000 mm 706,5
8 Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000 mm 1.130,4
9 Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000 mm 989,1
10 Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000 mm 1.507,2
11 Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000 mm 1.271,7
12 Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000 mm 1.884
13 Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000 mm 2.072,4
14 Thép tấm SS400 25 x 2000 x 6000 mm 2.355
15 Thép tấm SS400 30 x 2000 x 6000 mm 2.826
16 Thép tấm SS400 40 x 1500 x 6000 mm 2.826
17 Thép tấm SS400 50 x 1500 x 6000 mm 2.961
18 Thép tấm SS400 60mm -> 100mm  

Hỗ trợ trực tuyến
0916415019 Mr Đức
Mr Thạch 0933003567
Mr Phát 0933 003 567
Mr Đức 0916415019
Mr Tú 0918 016 466
Mr Thành 0934.633.886
Mr Thịnh 0977221700
Mr Trường 0933117222
Mr Nam 091.554.1119
Mr. Đức 0916.415.019